Fuga Materia medica

Fuga, een Nederlandse materia medica!
Wat is er bijzonder aan deze materia medica?

We noemen de meest in het oog springende zaken:

 • Nederlandstalig.
 • Er is nooit een echte professionele (voor de beroepsgroep bestemde) Nederlandstalige Materia Medica geschreven. Dit is de eerste! Hoewel we allemaal aan het Engels gewend zijn, is het toch heel prettig de soms ingewikkelde beelden ook eens in het Nederlands te lezen.
 • Veelzijdige belichting van het middel.
 • Het thema van een middel wordt op een min of meer vaststaande manier herhaald, telkens vanuit een ander gezichtspunt. De muzikale term “fuga”, die aangeeft dat een thema zich in een muziekstuk op verschillende manieren herhaalt, wordt hierbij eer aan gedaan.
 • Samenhang tussen de symptomen.
 • Op verschillende plaatsen bij de beschrijving van het middel, wordt geprobeerd de samenhang tussen alle verschillende symptomen te geven. Dat wordt op een heel bijzondere manier gedaan. Symptomen worden ingedeeld naar zwaarte van de pathologie en ontwikkeling van het ziektebeeld. Dat betekent dat ieder middel wordt neergezet als een cyclisch ontwikkelingsproces, dat zich ontwikkelt van kwaad tot erger.
  • Eerste segment in deze cyclus is de aanleg van de patiënt.
  • Het tweede segment wordt gevormd door de causa´s die onlosmakelijk met de aanleg verbonden zijn.
    Het derde segment betreft de onjuiste conclusies die de patiënt op grond van zijn subjectief beleefde ervaringen over het leven heeft getrokken: het waan-beeld.
  • Daarna volgt een aantal segmenten waarin de reacties van de patiënt op de eerste drie segmenten wordt beschreven. Daarbij onderscheiden we de psorische-, de sycotische-, de tuberculinische-, de carcinotische- en de syfilitische reactie.
    Zo krijgen symptomen een begrijpelijke plek in het geneesmiddelbeeld en kan verklaard worden waarom er zoveel tegenstrijdige symptomen in één beeld aanwezig kunnen zijn.
 • Oorsprong en eigenschappen van de plant.
   We zijn dikwijls zo op de symptomen gefixeerd dat we niet eens meer weten waar een bepaald middel van gemaakt is. Daarom beginnen we ieder middel met een uitgebreide beschrijving van de plant, de groeiplaatsen enzovoort. Ook het kruidkundig gebruik komt hierbij aan de orde.
 • Fenomenologie.
   Wat voor verbanden kunnen we leggen tussen het wezen van de plant en het wezen van het middel? Een eerste poging om de twee fenomenen wat dichter bij elkaar te brengen.
 • Prachtige kleurentekeningen.
   Veertig /afbeeldingen van de belangrijkste homeopatisch gebruikte Composieten in kleur getekend door Anne Müller-Boermans, vormen op zich al een reden om regelmatig het boek uit de kast te halen.
 • Schets van het geneesmiddelbeeld.
  Hier wordt een beeld gegeven van de belangrijkste symptomen. Als er informatie over de provings is, wordt hiermee begonnen.
  • Wat bekende homeopaten ervan zeggen.
    In dit hoofdstuk wordt belangrijke informatie weergegeven van andere homeopaten over het middel. Er wordt geput uit diverse materia medica´s, uit seminarverslagen enzovoort.
  • Repertorium: samenhang tussen rubrieken.
    De belangrijkste repertoriumrubrieken worden hier gegeven maar niet willekeurig. Door ze in te delen in de eerder genoemde cyclische volgorde ontstaat er begrip en inzicht in de ontwikkeling van het ziektebeeld.
  • Verklaring van de belangrijkste repertoriumrubrieken.
    In de kantlijn van de pagina´s met repertoriumrubrieken is een vaste plaats ingeruimd voor de verklaring en de juiste vertaling van de soms onduidelijke repertoriumrubrieken. 
  • De belangrijkste symptomen.
    Puntsgewijs worden hierna de belangrijkste symptomen gegeven. Daarbij wordt een gradatie aangehouden in drie categorieën, zodat duidelijk wordt wat de meer en minder belangrijke symptomen zijn.
  • De cyclus in beeld.
    Nadat het middel van allerlei kanten belicht is, volgt nu de kern van ieder geneesmiddelbeeld. De cyclus wordt in beeld gebracht zodat in één oogopslag het hele geneesmiddelproces te volgen is.
  • De reprise.
    De beschrijving van het beeld wordt afgesloten met wat we de “reprise” van het middel genoemd hebben. Net als “fuga” is ook dit een term uit de muziekwereld. In een muziekstuk is het een herhaling, een samenvatting van alles wat er in het stuk “gebeurd” is. In enkele zinnen wordt een idee gegeven over wat de diepste betekenis van het middel zou kunnen zijn. Met de nadruk op “zou kunnen”.
  • Vergelijkende Materia Medica.
    In het hoofdstuk “ Vergelijkende Materia Medica” worden de belangrijkste relaties genoemd van het middel en wordt soms een DD gegeven op een bepaald symptoom.
 • Casuïstiek.
   Ook voor ons zelf heel leuk om te doen, was het hoofdstuk “Casuïstiek”. Talloze oude en nieuwe praktijkverhalen werden verzameld en vertaald met als resultaat soms heel verrassende verhalen. Een hoofdstuk dat uitnodigt tot het gebruik van vooral de minder bekende middelen.
 • Vragen en opdrachten voor de student.
   Het boek is voortgekomen uit een syllabus voor homeopathie-studenten en als vanzelf uitgegroeid tot een homeopathisch juweeltje, ook voor de collega´s die al vele jaren in het vak zitten. Er is voor gekozen het hoofdstuk met vragen en opdrachten voor de student er in te houden om studenten te stimuleren actief in de stof te duiken.
 • Kaders.
   De teksten worden regelmatig verlevendigd met gekleurde kaders: er zijn kaders met medische achtergrond, met uitwijding over de materia medica, met uitleg over de theorie en filosofie, met wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de homeopathie en de geneeskunde en met uitleg over het repertorium. Daarnaast nog een aantal kaders waar we geen samenvattende kop boven kunnen zetten. Het gaat om informatie die gewoon leuk is om te delen.
 • Leesbaarheid.
   De kaders zijn een manier om lange tekstpagina´s te onderbreken en daarmee de leesbaarheid te bevorderen. Dat laatste is ook gedaan door gebruik te maken van een vriendelijke opmaak met veel kleur. Het taalgebruik is afgestemd op de beroepsgroep maar met enige moeite ook door leken goed te volgen.

De Fuga Materia Medica is hiermaa een boek met een schat aan informatie. Maar het boek roept ook vragen op. En dat is precies wat we graag willen! We hebben een poging gedaan tot een samenhangend beeld van ieder middel maar hebben niet de pretentie daarmee de waarheid in pacht te hebben. Alle collega´s worden uitgenodigd aan het denkproces mee te doen en met hun ervaringen en inzichten het voorgestelde cyclische model te verbeteren en de geschetste geneesmiddelbeelden te verfijnen.

Het begin van een twaalfdelige serie?

Het begin van een twaalfdelige serie! Het schrijven van dit boek is een geweldige klus geweest, ook vanwege al het onderzoek dat aan het schrijven vooraf ging. We hebben het met plezier gedaan maar de huur en de hypotheek moeten ook iedere maand betaald worden. Omdat het boek in eigen beheer wordt uitgegeven, is het voor ons voldoende als de kosten er uit zijn. Dat betekent dat er in het kleine Nederlands-Vlaamse afzetgebied 500 boeken verkocht moeten worden. Als dat niet lukt gaan we met veel plezier gewoon weer verder met waar we mee bezig waren: patiënten behandelen en les geven. Lukt het wel, dan komt er vast en zeker een nieuw deel. Tenminste tot we bij de twaalf zijn….  De research kost echter veel tijd dus heb een beetje gedule en schijf je in voor de nieuwsbrief dan houden we je op de hoogte.

Het laatste nieuws

Tweede herzien druk van analyse en synthese

 De tweede druk van de "analyse" is er nu een gebonden uitgave

Verder lezen...

Het nieuwe boek van Franc Müller is uit! Analyse en synthese.

Franc´s nieuwe boek: analyse en synthese is leverbaar vanaf 24 oktober 2014!

Kijk onder boeken bij Analyse en synthese

Verder lezen...