Interview over deel 2

Heel de gewonde genezer: een prachtig vervolg op "Hé dokter!"

Het heeft langer geduurd dan we gedacht hadden maar we zijn daarom extra blij dat het er nu toch is: het vervolg op Hé dokter, word wakker.
"Heel de gewonde genezer", is de titel van dit tweede deel van de "Trilogie van verandering". Over de totstandkoming van dit boek en over de inhoud spraken we met de eindredacteur Jeroen Morssink.

Het heeft lang geduurd, waar ging de meeste tijd inzitten?
In het scheppen van orde in de chaos. Er lag een ongelooflijke berg materiaal op tafel waarvan lang niet alles gebruikt kon worden. Ik wilde daarbij ook meer balans aanbrengen tussen de persoonlijke kant van de mails en de informatieve kant.

Is dat een beetje gelukt? 
Nee, haha. Nou ja, een beetje wel. Je herinnert je van deel 1 het verhaal over vaccinaties nog wel. Dat was meen ik zo'n 130 pagina's lang. Dan moet je wel in dat onderwerp geïnteresseerd zijn om daar doorheen te kunnen lezen. Nu zit er weer zo'n stuk in, over de manier waarop we psychiatrische patiënten behandelen. Maar dat is maar 60 pagina's. In dat opzicht is het al een stapje vooruit...

Of een stapje achteruit? Mensen lezen het boek toch juist ook voor de informatie?
Er is inderdaad een groep die aan de feitelijke informatie genoeg heeft. We hadden een boekje met alleen die 130 pagina's over vaccinaties kunnen maken of met alleen de 60 pagina's over psychiatrie - en dat zou zeker ook wel gelezen worden. Misschien nog wel meer omdat mensen eerder een dun boekje kopen dan een pil van 700 pagina's. Dus, wie weet, komt zo'n boekje er dan ook nog wel een keer.
Maar de verhalen over de vaccinaties en over de psychiatrie zijn maar voorbeelden van de onbewuste manier waarop veel mensen in het leven staan. Het zijn maar twee symptomen van de grote "Onbewustzijnspandemie" die zich over onze Aarde verspreid heeft. Dat grote geheel is wat we graag willen laten zien. We willen de lezers voeding geven om bewuster in het leven te kunnen gaan staan. Om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken hebben we er voor gekozen ook het persoonlijke verhaal tussen Umut en Wytze te publiceren. Dat maakt de soms moeilijke materie toch toegankelijker.

Lukt het op die manier wél om mensen zo'n dik boek te laten lezen? 
We hebben zeker niet de illusie om iedereen te bereiken. Men heeft eens uitgezocht dat er in Nederland maar een kleine groep mensen is die echt verantwoordelijkheid wil nemen voor de situatie waarin men zit. Dat zijn de mensen die bereid zijn om naar hun eigen aandeel te kijken en daar ook echt iets aan willen doen. Dat schijnt zo'n 10% te zijn. Noem dat maar de zeer bewust levende groep. Die andere 90% verwijdert zich geleidelijk van deze groep in de richting van steeds minder bewustzijn. Aan het andere eind van het spectrum staan dan de mensen die je "zeer onbewust" kunt noemen.
Ze willen weinig bij zichzelf leggen, geen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie maar alles op de buitenwereld projecteren. Dat is de groep die denkt dat het leven voor hen beter wordt als alle buitenlanders naar hun eigen land teruggaan, als de Europese samenwerking wordt stopgezet en als de ontwikkelingssamenwerking tot nul wordt teruggebracht. Het is ook de groep die roept dat er helemaal geen milieuproblemen bestaan maar dat het onzinverhalen zijn die door een linkse wetenschappelijke maffia bedacht zijn.
Zelf ben ik een belangrijk deel van mijn leven bezig geweest om te proberen die niet-bewuste groep te overtuigen. Maar waar ik met de jaren achter ben gekomen, is dat de scheiding tussen de twee groepen te groot is om door argumenten te kunnen worden overbrugd. De keuze om voor heelheid te gaan is een keuze die iedereen uiteindelijk een keer zal maken maar niet zozeer op grond van argumenten als wel door levenservaring. Natuurlijk kan een boek met argumenten ook zo'n levenservaring zijn maar in het algemeen komen de argumenten niet aan omdat er geen voedingsbodem voor is. Het graan komt op rotsbodem terecht en ontkiemt dus niet - om maar een Bijbels beeld te gebruiken. 

Dus de Triologie van Verandering wordt maar voor een beperkte groep mensen geschreven?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we binnen die bewuste groep elkaar goed informeren. Op een bepaalde manier hoop ik ook dat de boeken een troost en een aanmoediging zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Ik kom dikwijls mensen tegen die ontmoedigd raken door alles wat er vanuit de harde en materialistische werkelijkheid op hen afkomt. Die zich vertwijfeld afvragen waar het heen moet met onze wereld en of hun persoonlijke inspanningen wel zin hebben. Met de Triologie willen we duidelijk maken:
"Je bent op de goede weg, laat je niet ontmoedigen, alles wat jij op persoonlijk niveau overwint draagt bij aan meer heelheid. Dat is waar het om gaat!"

Kun je iets zeggen over de inhoud van deel 2?
Ik noemde al het verhaal over de psychiatrie. Umut komt met een samenvatting van een boek van Robert Whitaker "Anatomy of an epidemic". Whitaker is een wetenschapsjournalist die de belangrijkste onderzoeken naar de werking van de psychofarmaca tijdens de afgelopen vijftig jaar heeft geanalyseerd.
Het blijkt dat de meeste onderzoeken nooit langer dan zes weken hebben geduurd. Veel onderzoeken gaven aan dat patiënten zich in die weken iets prettiger voelden. Dat is niet zo gek want psychofarmaca doen in de hersenen ongeveer hetzelfde als de niet legale drugs, wiet, cocaïne, xtc. Maar als er gekeken wordt naar de onderzoeken die na een aantal jaar de patiënten vergelijken die wel en geen psychofarmaca gebruikt hebben, dan blijkt dat het leven van degenen die wél aan de psychofarmaca gingen er een stuk ellendiger uitzag. Mensen zijn meer afhankelijk, minder in staat een vervullend leven te leiden, relaties aan te gaan, werk te vinden, zelfstandig te wonen enzovoorts. Het is schokkend om te lezen dat we onszelf al meer dan vijftig jaar voor de gek houden met deze medicijnen. De mensheid als geheel is er niet beter van geworden, integendeel.
Er volgt nog een stuk over de effectiviteit van de reguliere kankerbehandeling. Die blijkt ook veel kleiner te zijn dan ons wordt voorgespiegeld.

Veel mensen weten dat toch ook wel?
In die bewuste groep van 10% zijn veel mensen die in ieder geval een vermoeden hebben dat er iets helemaal niet klopt met het positieve beeld van de reguliere gezondheidszorg. Maar het is belangrijk dat we ook feiten en argumenten hebben zodat we sterker staan in onze pogingen om dingen te veranderen. 

De ondertitel gaat over de zoektocht naar de vrouwelijke kracht...
Ja, wat in dit deel duidelijk wordt, is dat het terugvinden van de verloren vrouwelijke kracht noodzakelijk is om op deze Aarde een nieuw evenwicht tot stand te brengen. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Er wordt uitgelegd dat het doorgeslagen mannelijke principe verantwoordelijk is voor veel ellende waar we op deze Aarde mee geconfronteerd worden.
Niet alleen de oorlogen, maar ook de financiële crisis, de milieuproblemen en het vastlopen van de gezondheidszorg komen voort uit het doorgeslagen zijn van het mannelijke principe.
Een nieuw evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke is noodzakelijk voor ons voortbestaan en zal er dan ook zeker komen. Het is één van de kenmerken van wat "de nieuwe tijd" genoemd wordt.

De omslag is, net als bij deel 1, weer opmerkelijk...
Het schilderij van Lilith op de omslag sluit aan bij waar we het net over hadden. Het symboliseert vooral twee dingen. Op de eerste plaats laat het zien op welke manier we met "het kwaad" in onszelf moeten omgaan. Namelijk het niet projecteren op de omgeving en het daar fanatiek gaan bestrijden maar het in onszelf omarmen. Maar daarnaast staat de mythische figuur van Lilith ook symbool voor de vrouwelijke kracht die er zo lang door mannen onder is gehouden. Dat wordt op een heel mooie en originele manier in het boek beschreven.
Het boek maakt duidelijk: Het is nu de tijd dat de vrouw moet gaan opstaan, niet als workaholic-kloon van de man, maar echt als een zelfstandige kracht die iets heel bijzonders heeft toe te voegen. Alleen daardoor kan het evenwicht in onszelf - en daardoor uiteindelijk ook in onze hele leefwereld - hersteld worden.   

Hoe gaat het met Umut, Wytze en Lieke verder?
Daar ga ik natuurlijk niets over vertellen. Wat ik wel wil zeggen is, dat dit deel me persoonlijk meer heeft aangegrepen dan het eerste deel. Dat geldt ook voor de correctors Hannie Liefers en Tineke Priester. We waren alle drie regelmatig behoorlijk onder de indruk van wat we te lezen kregen.

Er zijn lezers die zich afvragen of het nu allemaal echt gebeurd is of niet...
Ja, ik weet het. Ik twijfel zelf ook weleens, haha. Ik krijg alles op mijn bureau gelegd en vertrouw er op dat het waar is. Maar misschien is het ook helemaal niet zo belangrijk of de feitelijke gebeurtenissen nou zo gegaan zijn of niet. Het gaat er wat mij betreft om dat de boodschap aankomt. Laten we ons niet op de vorm blindstaren.

Er zijn ook lezers die zeggen dat Umut niet bestaat en dat het allemaal uit jouw pen komt.
Ook dat begrijp ik wel. Het feit dat Umut niet naar Europa wil komen om lezingen te geven, draagt natuurlijk wel bij aan dat soort geruchten. Umut heeft geen gezicht - dat is een bewuste keuze van haar - en dat maakt het makkelijk om te denken dat ze dan ook niet bestaat. 
Maar om te zeggen dat het allemaal uit mijn pen komt, is echt teveel eer voor me. Nogmaals, ik verwerk alleen maar wat er op mijn tafel wordt neergelegd. Ik hussel de mails door elkaar, zet ze in een begrijpelijke volgorde, gooi de helft weg, zet punten en komma's. Ik geef vorm aan wat er uit die verre wereld van Umut bij mij neer wordt gelegd. Dat is mijn rol en ik hoop dat ik daar een beetje in slaag. 

Tot nu toe is je dat zeker gelukt!
Dank je wel. Ik hoop dat dit ook voor deel 2 geldt, dat het bij de goede mensen terecht komt en dat zoveel mogelijk mensen er door geïnspireerd worden!

Het laatste nieuws

Tweede herzien druk van analyse en synthese

 De tweede druk van de "analyse" is er nu een gebonden uitgave

Verder lezen...

Het nieuwe boek van Franc Müller is uit! Analyse en synthese.

Franc´s nieuwe boek: analyse en synthese is leverbaar vanaf 24 oktober 2014!

Kijk onder boeken bij Analyse en synthese

Verder lezen...