Blog Umut

De Turkse afkomst van Umut

Geplaatst door Jeroen op Dec 26 2012
Blog Umut >>

 

Umut is van Turkse afkomst. Ze is opgegroeid in Europa en ze werkt nu in Azië. Is ze Oosters? Is ze Westers? Is ze geen van beiden? Of...
Turkije is een land dat voor het grootste deel Aziatisch is maar voor een klein deel ook in Europa ligt. Het is het enige land dat zo duidelijk tussen twee werelden in ligt. Daarmee is Turkije voor ons een bijzonder land. Binnen Europa zijn de meningen verdeeld over de vraag of Turkije moet toetreden tot de Europese Unie. Binnen Turkije zijn de meningen ook verdeeld: Kiezen we voor het christelijke en materialistische Westen of gaan we voor het islamitische en nog altijd iets minder materialistische Oosten? 

Umut laat zich niet tot zo'n zwart-wit keuze verleiden. Zij wil heel duidelijk de positieve mogelijkheden van de twee continenten met elkaar verbinden en daarmee de negatieve kanten overwinnen. In Azië zien we in de geschiedenis van sommige landen een volkomen verwaarlozing van de materiële kanten van het bestaan. Dat heeft op veel plaatsen in Azië tot honger en armoede geleid. In het Westen zien we een geschiedenis waarin vooral aandacht werd besteed aan de materiële ontwikkeling waarbij de echte spiritualiteit - met vragen over de zin van het bestaan - vergeten werd. Zie hier de eenzijdigheid en onevenwichtigheid van de twee continenten, waaruit op een dag wel een nieuw evenwicht móet ontstaan. In dat proces, daar zitten we nu middenin en Umut probeert op haar manier - door ons bewust te maken van dit proces - een bijdrage te leveren aan het nieuwe evenwicht. Dat deze overgang met heftige verschijnselen, veel verwarring en doorgeslagen houdingen gepaard gaat, kan niet anders. Op dit moment zijn veel landen in Azië zich in snel tempo economisch aan het ontwikkelen. Daarbij lijkt het erop dat de spirituele roots van deze landen volledig vergeten worden. Het continent dat zich zelf de afgelopen eeuwen materieel had uitgehongerd, probeert nu zo begerig de honger naar geld en materie te stillen dat spiritualiteit steeds meer alleen nog op een uiterlijke manier beleefd wordt. China is natuurlijk het beste voorbeeld hiervan. Duizenden jaren lang was de Chinese beschaving dankzij de spirituele basis ervan de hoogst ontwikkelde op onze Aarde. Maar sinds Mao Zedong in 1949 de macht over nam in China moest alles vernietigd worden wat een volledig communistische staat volgens hem in de weg stond. Nadat Hitler in het Westen naar schatting voor 72 miljoen doden had gezorgd, deed Mao het in het Oosten nog eens over met naar schatting 18 - 45 miljoen slachtoffers. Alles wat aan godsdienst herinneren kon, moest vernietigd worden: tempels en graftombes verdwenen. Eind 1963 beschuldigde hij alle kunstvormen - opera, theater, volkskunst, muziek, beeldende kunst, dans, film en literatuur ervan 'feodaal', 'kapitalistisch' en 'vunzig' te zijn. In februari 1964 stelde hij: "Gooi alle zangers, dichters, toneelschrijvers en schrijvers de steden uit, geen voedsel voor hen die niet weggaan". In het China van nu zal dat niet zo hardop meer geroepen worden, maar het is duidelijk dat er in China maar één god is en die heet: Geld. Alles moet daarvoor wijken. Ook India maakt een snelle economische groei door. En hoewel de heilige koeien er nog steeds op straat mogen lopen, zal ook in India de verleiding van het geld te zoet zijn om God niet naar de achtergrond te laten verdringen. En het Westen? Doen wij na vijf eeuwen van materialistische groei nu een inhaalspurt op spiritueel gebied? Helaas zijn wij op dit gebied niet helemaal het spiegelbeeld van het Oosten. Weliswaar zien we om ons heen voorzichtige pogingen om op zoek te gaan naar een nieuwe spiritualiteit, maar ook voor ons is het grote geld nog steeds te aanlokkelijk. Het is dus niet zo makkelijk om West en Oost, materie en spiritualiteit met elkaar te verenigen. In dat opzicht is de uitdaging van Turkije, de uitdaging van Umut, ook de uitdaging voor ons allemaal. 

Laatst vernieuwd: Dec 26 2012 om 13:15

Terug
U bent hier:
Het laatste nieuws

Tweede herzien druk van analyse en synthese

 De tweede druk van de "analyse" is er nu een gebonden uitgave

Verder lezen...

Het nieuwe boek van Franc Müller is uit! Analyse en synthese.

Franc´s nieuwe boek: analyse en synthese is leverbaar vanaf 24 oktober 2014!

Kijk onder boeken bij Analyse en synthese

Verder lezen...