Franc Müller

Ik ben geboren in Rotterdam in 1956. Na een turbulente jeugd ben ik in mijn puberteit de muziek ingedoken (hardrock, maar de liefde voor de klassieke muziek zat er al sinds mijn kinderjaren in) wat later resulteerde in een intensieve uiteenzetting met de klassieke gitaar muziek en de flamenco. Daarnaast ben ik "spiritueel"op zoek gegaan. Ik was niet tevreden met de verklaringen en antwoorden die er gegeven werden, ik wist er moet meer zijn. Ik verslond elk boek op spritueel gebied dat ik maar kon vinden: alle klassiekers uit de wereldreligies doorgeworsteld, Krisnamurti, Boeddha, Inayat Khan, Castaneda maar ook Kierkegaard, Hegel, Kant, Sartre De oude Grieken en het oeuvre op dat gebied van Lemniscaat en Ank-hermes. Maar ook naar lezingen, workshops en omzwervingen bij de Rozenkruisers, het soefisme, zen-boedhisme en boeddhisme. Uiteindelijk kwam ik doordat mijn kind op de vrije school terecht kwam met de antroposofie in aanraking. Dat was een soort thuiskomen en vinden van vele antwoorden op de vele vragen die ik had.

Ik heb daar veel van geleerd en met name van de boeken "filosofie der vrijheid" en de "algemene menskunde" hebben mij geïnspireerd. Waar ik wel tegenaan liep was de dogmatiek die veel mensen die met de antroposofie bezig waren hanteerden. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik dat weer achter mij gelaten heb.
Nadat ik in de jaren ´80 ernstig ziek werd en met hulp van een klassiek homeopaat weer genas ben ik de homeopathie toegewijd. Na de afronding van mijn studie als muziektherapeut heb ik een opleiding tot homeopaat gevolgd (aan een opleiding in Brabant waar homeopathie en antroposofie werd gedoceerd) en ben eind jaren ´80 begonnen met praktiseren. Al tijdens mijn opleiding ben ik bijzonder geïnteresseerd geraakt in fenomenologie als onderzoeksmethode en heb dat in de loop van de jaren op verschillende gebieden toegepast: op de muziek, op de planten, dieren en mineralen wereld, op het fenomeen kleur en licht, op ziekte processen. Aspecten van deze ervaringen zijn terug te vinden in mijn schrijfwerk en lessen.

Nog altijd heb ik de verbinding met zowel de muziek als de homeopathie in mijn leven. Al vanaf dat ik ± 10 jaar ben speel ik diverse instrumenten (hoofdinstrumenten gitaar en slagwerk), en al sinds mijn twintiger jaren ben ik in toenemende mate de natuur aan het bestuderen om de levensprocessen te begrijpen.

In 1979 is mijn 1e dochter geboren en inmiddels heb ik 4 kinderen en ben al lang en gelukkig getrouwd met Anne (die de prachtige tekeningen in de fuga materia medica maakt).

Na mijn afstuderen als muziektherapeut, opleiding tot homeopaat en diverse andere studies (o.a. astrologie, NLP en psychosynthese, psychologie) heb ik voor diverse instituten gewerkt als muziektherapeut en heb daarnaast een eigen praktijk opgebouwd. In 1993 werd ik gevraagd me te verbinden met een nieuwe Vrije School Bovenbouw (de middelbare school van de Vrije School) in Meppel. Daar heb ik, naast mijn praktijk, 8 jaar les gegeven in muziek, biologie, informatica en geologie. Nadat ik besloten had dat dit lesgeven aan pubers lang genoeg was geweest (mede omdat de praktijk en het lesgeven op een Vrije School bijna niet meer te combineren waren) en gestopt was bij de Vrije School werd ik door Jeroen gevraagd om op het J.T,. Kentcollege les te komen geven in anatomie en fysiologie (en later ook alle homeopathie vakken). Een tijd lang heb ik ook nog les gegeven op de Academie Qing Bai (anatomie, fysiologie en ook een tijdje pathologie). Maar gezien mijn drukke werkzaamheden (ik ging steeds meer doen voor het Kentcollege) en een koerswijziging van de Academie heb ik besloten om daar met ingang van september 2006 mee te stoppen.

Op basis van mijn langdurige verwondering in de fenomenologie en de verwantschap binnen planten en dieren families heb ik toen het materia medica onderwijs op het Kentcollege (nu hernoemd naar Academie voor Klassieke Homeopathie) geheel herzien en op nieuwe leest geschoeid.
Jeroen had al in de jaren daarvoor een reader over zo´n 100 geneesmiddelen geschreven. Die zijn wij samen gaan omwerken en uitbreiden op basis van mijn fenomenologische studies en onze gezamenlijke ervaringen met de geneesmiddelen. Daarbij hebben we een geheel nieuwe kijk op materia medica en de symptomen binnen het geneesmiddelbeeld ontwikkeld: de cyclische materia medica. Na verloop van tijd, en lang twijfelen, hebben we besloten dat als boeken uit te gaan brengen. Dat was de geboorte van de Fuga materia medica.

Ik ben nog bezig met een boek over de geschiedenis van de geneeskunde gezien vanuit een spiritueel en fenomenologisch standpunt. Het tweede deel van de Fuga materia medica ben ikj alleen aan het schrijven, Jeroen trekt zich terug uit de uitgeverij om zijn eifgen weg te gaan. Ik weet echter niet of dat opkorte termijn gaat lukken omdat het leiden van de opleiding, verzorgen van mijn patiënten én aandacht geven aan mijn gezin bijna al mijn tijd vraagt. 
Naast mijn werk als docent, muziektherapeut en homeopaat geef ik, op verzoek, met enige regelmaat lezingen in den lande over diverse onderwerpen.