Over ons

Uitgeverij Gignomai is opgericht in 2006 door Franc Müller en Jeroen Morssink (die heeft de uitgeverij inmiddels verlaten en is voor zichzelf opnieuw begonnen:  New world Books.) Wij hebben dat gedaan om boeken over homeopathie en aanverwante onderwerpen uit te geven.
Ondanks het feit het een commerciële onderneming is, is het oogmerk niet zozeer het maken van winst, maar het uitgeven van goede, betaalbare boeken én het op de markt houden van die boeken.

Gignomai

Waarom zo´n vreemde naam?
We hebben gezocht naar een naam die weer zou geven wat we beogen met de uitgeverij.
Gignomai is een Grieks woord dat je zou kunnen vertalen als "dat wat in wording is" of "dat wat zich ontwikkelt".
De naam van het bijbelboek Genesis is van dit woord afgeleid.
 Het logo is een gestileerde weergave van de groeiwijze van Sanguinaria (zie hiernaast).  Die plant laat prachtig zien hoe iets in de kiem zich ontwikkeld tot een prachtig bloeiend geheel. De bloem ont-wikkeld zichzelf.
Er is een homeopathisch geneesmiddelmiddel van gemaakt. Dat middelbeeld zullen we waarschijnlijk behandelen in de Fuga Materia Medica deel 2 of 3. 

Filosofie

Wij geloven in een evenwichtig en verantwoord leven van mensen op aarde. Wij zijn er van overtuigd dat dat alleen kan als mensen bewustzijn ontwikkelen over hoe zij zelf veranwoordelijk zijn voor hun eigen leven en daden en daarmee ook voor hun directe omgeving. 
Ons streven is een bijdrage aan die ontwikkeling te doen door boeken uit te geven die er toe doen. Die mensen inspireren, die lange tijd voor stof tot nadenken geven en aanzetten tot ontwikkeling en een meer verantwoorde levensstijl.

Om die verantwoording in de praktijk te brengen geven wij al onze boeken uit op gerecycled papier (bij voorkeur biotop) en is de uitgeverij een VOF waarbij winst maken niet het doel is.

Sanguinaria