4e herziene druk van analyse en synthese 14-09-2020

Na feed bakc van lezers zijn in deze nieuwe vierde druk zijn een aantal onderdelen geheel herzien, taaltechnisch maar ook inhoudelijk aangepast waardoor het geheel beter te begrijpen is. Daarnast zijn er op vele plekken toevoegeningen gedaan zodat de achtergronden beter vte bgrijpen zijn, de gedachtnelijn van het CAS beter te begrijpen zijn. Daarnast zijn er aantal verdiepende onderdelen teogevoegd zoals een verwijzing naar het werk van ananda Zaren dat je kan helpen tot de kern van hde toestand van de patiënt door te dringen.

Al met al zijn we bij met deze nieuwe editie.

Nu kan Franc zich gaan wijden aan het afmaken van fuga deel 2....en zijn nieuwe boek dat in medio december zal verschijnen: De pontenties.

Terug